Hrvatska ispunila ciljeve proizvodnje energije iz OIE do 2020. godine

oie economy.rs

Statistički ured Evropske unije Eurostat objavio je izveštaj u kome je navedeno da je Republika Hrvatska dostigla ciljeve kada je reč o proizvodnji energije iz obnovljivih izvora energije do 2020. godine, preneli su mediji.

Direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Hrvatske gospodin Sven Muller izjavio je da je potencijal obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj veoma veliki. On je istakao da iskorišćenje obnovljivih izvora energije ima pozitivan uticaj na životnu sredinu i privredu, kao i da smanjuje zavisnost od uvoza energije, omogućava otvaranje novih radnih mesta i povećava kvalitet života. Naveo je da je Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Hrvatske u poslednjih 10 godina sufinansirao preko 420 projekata obnovljivih izvora energije, dok je u poslednje 2 godine sufinansirano 179 projekata ukupne vrednosti oko 200 miliona kuna.

Gospodin Muller je istakao i da Fond sufinansira i projekte primene obnovljivih izvora energije u domaćinstvima, a da je u 2015. godini sufinansirano oko 1020 sistema za korišćenje obnovljivih izvora energije sa 18 miliona kuna. Dodao je da Fond sarađuje sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u okviru kojega se domaćinstvima udaljenim od elektromreže doniraju elektrane kako bi imali energiju za sopstvene potrebe.

U izveštaju Eurostata navedeno je da je do sada samo 9 članica Evropske unije ispunilo ciljeve za 2020. godinu kada je reč o proizvodnji energije iz obnovljivih izvora energije, a da je u Republici Hrvatskoj u 2014. godini proizvedeno 27,9 odsto energije iz obnovljivih izvora energije.

Sandra Jovićević

foto: economy.rs