Hrvatska dobila još jedno reciklažno dvorište

Foto: Ministarstvo zaštite okoline i energetike RH

Svečano otvaranje Reciklažnog dvorišta Vojnić upriličeno je juče, 30. januara, u istoimenoj opštini u Karlovačkoj županiji, a otvaranju je, uz predsednika Opštine Vojnić Nebojšu Andrića i župana Karlovačke županije Damira Jelića, prisustvovao i ministar zaštite okoline i energetike dr sc. Tomislav Ćorić.

U skladu sa odredbama Zakona o održivom upravljanju otpadom, koje su bile na snazi u martu 2017, kad je objavljen Poziv za građenje reciklažnih dvorišta u Hrvatskoj, jedinice lokalne samouprave s više od 1.500 stanovnika bile su dužne da osiguraju najmanje jedno reciklažno dvorište, prema čemu je Opštini Vojnić s 4.764 stanovnika (prema Popisu stanovništva iz 2011. godine) odobren projekat izgradnje ovog reciklažnog dvorišta.

Ukupna vrednost projekta izgradnje reciklažnog dvorišta iznosila je 1,65 miliona kuna, a EU sredstvima je pokriveno 85 odsto prihvatljivih troškova.

Opština Vojnić pritom je u nacionalnom sufinansiranju učestvovala sa oko 245 hiljada kuna, a Reciklažnim dvorištem će nadalje upravljati „Vojnić Komunalac“.

Uz izgradnju Reciklažnog dvorišta Vojnić, u 18 meseci trajanja projekta sprovedene su i informativno-obrazovne aktivnosti i aktivnosti promovisanja i oglašavanja vezanih za korišćenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada.

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministar Ćorić je u svom obraćanju okupljenima pohvalio Opštinu Vojnić u ostvarivanju dobrih rezultata u upravljanju otpadom.

Prisutne stanovnike i učenike lokalne osnovne škole ministar je pozvao na savesno prikupljanje otpada i upotrebu novootvorenog reciklažnog dvorišta poručivši kako „svet oko nas koji je jedino našom aktivnošću ovoliko zagađen, upravo našom aktivnošću može postati čistiji i lepši“.

Načelnik Andrić je prilikom otvaranja reciklažnog dvorišta istakao i druge aktivnosti koje se na području Opštine Vojnić sprovode ili planiraju uz podršku Ministarstva zaštite okoline i energetike i Fonda za zaštitu okoline i energetsku efikasnost: sanacija odlagališta otpada Kokirevo, izgradnja kogeneracije na biomasu i toplovoda za grejanje naselja, izgradnja akvaparka, izgradnja punjača za električna vozila, nabava rezervoara za odvojeno prikupljanje otpada i energetska obnova objekata na području ove opštine.

Izvor: Ministarstvo zaštite okoline i energetike RH