HRVATSKA: 25 miliona evra za očuvanje nacionalnih parkova

U Nacionalnom parku Krka hrvatski ministar zaštite životne sredine i energetike dr. Sc. Tomislav Ćorić održao je sastanak sa direktorima svih 8 nacionalnih parkova i tom prilikom su potpisali sporazume o saradnji Ministarstva i nacionalnih parkova na sprovođenju projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“.

Sporazume su uz ministra potpisali direktori nacionalnih parkova Krka, Kornati, Paklenica, Plitvička jezera, Risnjak, Severni Velebit, Brioni i Mljet.

Ministarstvo zaštite životne sredine i energetike osiguralo je 186.497.150 kuna (oko 25 miliona evra) za projekat „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“. Od toga je 85% EU sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, dok je preostalih 15% iznosa osigurano u Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost.

Ministarstvu je na projektu partner Hrvatska agencija za okolinu i prirodu, a sporazumi o saradnji potpisaće se, osim sa 8 nacionalnih parkova, i sa 11 parkova prirode, 23 županijske i lokalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja te Hrvatskim vodama. U okviru projekta će se izraditi planovi upravljanja Natura 2000 područjima.

Hrvatska je po bioraznolikosti u samom evropskom vrhu. Pod evropskom ekološkom mrežom Natura 2000 je gotovo trećina teritorije Hrvatske, odnosno 36% kopnenog teritorije i 16 odsto obalnog mora. Deo Natura 2000 područja su i područja svih naših nacionalnih parkova i parkova prirode.