HROTE počinje sa prodajom električne energije iz EKO bilansne grupe

Region

elektricna energija mondo.rs

Hrvatski operator trišta energije (HROTE) saopštio je da od 1. januara 2017. godine prestaje obaveza snabdevača električnom energijom za preuzimanjem električne energije isporučene nakon ovog datuma, a koju HROTE otkupljuje od povlašćenih proizvođača.

Kako je navedeno, do ovoga dolazi zbog početka rada EKO bilansne grupe, a od sledeće godine počeće se i sa prodajom električne energije iz ove bilansne grupe. Prodaja električne energije vršiće se u skladu sa Pravilima prodaje električne energije.

Pravila donosi HROTE uz prethodno mišljenje Agencije i saglasnost resornog ministarstva.

izvor: hrote.hr

foto: mondo.rs

Sandra Jovićević