Hrana sa isteklim rokom trajanja za proizvodnju energije u Bukureštu

Hrana | Region

supermarketU okviru programa održivosti u Bukureštu u Rumuniji postignut je sporazum o prikupljanju prehrambenih proizvoda kojima je istekao rok upotrebe i njihovom pretvaranju u energiju između proizvođača potrošačke robe “Unilever” i grupacije “Genesis biopartner”.

Plan je da se otpad sa isteklim rokom trajanja iz “Unilevera” pretvara u važan resurs – odnosno upravlja otpadom s ciljem proizvodnje energije u fabrici biogasa u okrugu Prahova.

Energetski portal