Hidroenergija Balkan 2018 – izveštaj o projektima razvoja hidroenergije

Region | Hidro

Glavni investicioni projekti za izgradnju i modernizaciju hidroelektrana na Balkanu

Tim analitičara iz kompanije Vostock Capital pripremio je izveštaj o projektima razvoja hidroenergije na Balkanu.

Zahtev za kompletnu listu investicionih projekata možete poslati na ovom linku: http://www.hydropowerbalkans.com/en/request-the-full-list-of-investment-projects/
Među glavnim investicionim projektima nalaze se:

  • Projekat razvoja Kosinja / Senja (Republika Hrvatska)

Projektom je predviđena rekonstrukcija HE Sklope i izgradnja novih postrojenja: rezervoar Kosinj (vol. 330 mil m3), HE Kosinj (33,7 MW) i HE Senj II (380 MW). Pored toga, trebalo bi izgraditi nekoliko tunela i kanala. Akumulacioni bazen biće uvećan izgradnjom novog bazena kako bi se obezbedio dodatni kapacitet od oko 2,1 miliona m3. Procenjena investicija iznosi 500 miliona evra, a predviđeni period izgradnje iznosi 7 godina.

  • HE „Cebren“ i „Galiste“ (Republika Makedonija)

Vlada Makedonije odlučila je da osnuje radnu grupu za pružanje preporuka o izgradnji HE Cebren i Galiste. Procenjuje se da će projekat koštati 220 miliona evra, a HE će imati kapacitet od 333 / 347MW, odnosno 193,5MW.

  • HE Vrilo (Bosna i Hercegovina)

EPHZHB je 16. jula 2018. održao ceremoniju povodom početka izgradnje reverzibilne hidroelektrane „Vrilo“ na reci Šuica u blizini Tomislavgrada. Reverzibilna hidroelektrana „Vrilo“ koja će biti izgrađena u vriednosti od 89,1 milion evra, dizajnirana je tako da ima dve jedinice sa ukupno instaliranim kapacitetom od 66 MW, a planirano je da postrojenje počne sa radom 2023. godine.

Imajte na umu da će ovi i ostali investicioni projekti biti istaknuti na 2. Međunarodnom samitu i izložbi „Hidroenergija Balkan 2018“ (6-8. Novembra, Budva, Crna Gora).

Ako želite da učestvujete na samitu kao sponzor, izlagač, govornik ili delegat, ili ako imate bilo kakve komentare, molimo kontaktirajte direktora foruma Milana Stavnaja na mejl: MStavnaia@vostockcapital.com ili tel. +44 207 394 3090

Web site: http://vvv.hydropowerbalkans.com/