Hidroenergetika Republike Srbije – predavanje državnog sekretara na FIN u Kragujevcu

Srbija
Hidroenergetika Republike Srbije – predavanje državnog sekretara na FIN u Kragujevcu

Foto: Fakultet inženjerskih nauka

Na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu 21. marta 2014. godine državni sekretar za nauku i tehnološki razvoj Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja gospodin prof. dr Aleksandar Gajić zainteresovanim slušaocima i studentima ovog fakulteta održao je predavanje na temu „Hidroenergetika Republike Srbije“ u okviru predmeta Energija i životna sredina.

Na predavanju je bilo reči o hidroenergetskim resursima Republike Srbije, a gospodin prof. dr Gajić je izjavio novinarima da je udeo hidroenergije u ukupnoj proizvodnji energije veliki u odnosu na velike evropske elektro privrede, ali ipak mali u odnosu na potencijale. On je rekao i da je cilj da do 2020. godine Srbija ima 27 odsto udela energije iz obnovljivih izvora u bruto finalnoj potrošnji energije teško ostvariv ako se nastavi sadašnjim tempom, a rešenje je izgradnja novih postrojenja koja će proizvoditi energiju iz obnovljivih izvora. Gospodin Gajić je istakao i da bi izgradnja reverzibilnih hidroelektrana „Đerdap 3“ i „Bistrica“ je od velikog značaja za našu zemlju.

Predavanje na temu Hidroenergetika Republike Srbije organizovano je na inicijativu gospodina prof. dr inž. Miluna Babića, šefa katedre za Energetiku i procesnu tehniku Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu.

S.J.