Hidroelektrična kuća

VIEW+UNDERWATER+1ADizajner Margot Krasojević predstavila  je svoj poslednji projekat futurističke hidroelektrične kuće inspirisane oblikom morskog ježa. Kuća koristi energiju talasa i sunca za generisanje električne energije za potrebe celog objekta. „Školjka“ drži celokupnu kuću  pričvršćenu za peščanu obalu. Solarne ćelije na objektu omogućavaju dobijanje dovoljne količine energije zahvaljujući sunčanim danima, ali je objekat dizajniran tako da primarnu energiju dobija iz pouzdanijeg  izvora. Od vode i talasa, a koristi i neomidijumske  magnete i bakarnu žicu za stvaranje električne energije koja  se prikuplja u kondenzatoru kada  talasi ulaze i izlaze iz odvodnih  komora.

Kreirana je za potrebe kompanije  iz Kejptauna u Južnoafričkoj  Republici i sastoji se od dve „školjke“. Fiksiranog spoljašnjeg  dela koji je učvršćen za obalu  i slobodne pokretne plutajuće  unutrašnje jedinice.   Kako bi se maksimizirala količina energije talasa, objekat  ima poroznu strukturu koja omogućava višestruki dovod vode koja potapa prostor između spoljašnje i nutrašnje jedinice. Hidroelektrična kuća ima elektromagnetski sistem turbina koje se sastoje od tri odeljenja i mogu lako reorganizovati u zavisnosti od funkcionalnih potreba. Ova dizajnirana hidroelektrična kuća mogla bi da se pojavi u komercijalnoj upotrebi već 2017. godine.

Izvor: eps.rs i cilantrotech.com

Vesna Vukajlović