Hidroelektrane na Trebišnjici premašile plan proizvodnje

Region | Hidro

Foto – ilustracija: Pixabay

Hidroelektrane na Trebišnjici (HET) u samo dva meseca ostvarile su veću proizvodnju od planirane, a dobra hidrologija trebalo bi da obezbedi nastavak dobrog poslovanja i u narednom periodu, rekao je Srni izvršni direktor za upravljanje sistemom HET-a Aleksandar Vujić.

Vujić je naveo da će uz znatne padavine, povoljne hidrološke prilike početkom godine i dobru pogonsku spremnost agregata, nakon dva meseca biti realizovano 20 odsto planirane godišnje proizvodnje. Tokom februara očekuje se više od 110 GWh proizvedene električne energije, što je 30 odsto više od planiranih vrednosti, istakao je Vujić.

On je naglasio da se situacija znatno poboljšala u odnosu na isti period prethodne godine, kada je bio prisutan dug sušni period i loše stanje akumulacije Bileća. Vujić kaže da trenutna kota od 395 metara nadmorske visine i zalihe vode u akumulaciji Bileća nagoveštavaju dobre proizvodne rezultate HET-a.

Pojačanim angažovanjem Hidroelektrane Trebinje 1 održava se trenutni nivo akumulacije Bileća i ostavlja mogućnost prihvata eventualnih pojačanih dotoka u akumulaciju usled novih padavina, dodao je Vujić. On je rekao da je uz maksimalno angažovanje HE Dubrovnik, povremeno angažovana i HE Trebinje 2 i ispuštana voda na brani Gorica, usled pojačanih međudotoka u akumulaciju Trebinje.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević