Herceg Novi izrađuje plan upravljanja otpadom

Region | Upravljanje otpadom

press-komunalno-120916-591x420

Sekretar za komunalne delatnosti i ekologiju opštine Herceg Novi gospodin Ilija Peulić izjavio je da je ova opština formirala stručni tim za izradu Lokalnog plana upravljanja otpadom za period od 2016. do 2020. godine.

Kako je istakao, izradom ovog plana biće rešena važna pitanja, između ostalog i odlaganje zelenog i komunalnog otpada. osim toga, plan će dati finansijsku konstrukciju svih planiranih objekata, postrojenja i opreme koja je potrebna za realizaciju projekta zbrinjavanja zelenog otpada, a po zajedničkom planu koji je urađen sa opštinama Tivat, Kotor i Budva.

Dodao je da će plan predvideti aktivnosti koje će se obavljati u narednih nekoliko godina u oblasti upravljanjem otpadom, a sprovodiće se u fazama.

izvor: radiojadran.com

Sandra Jovićević