HEP ulaže oko pola milijarde kuna u naponsku mrežu

Region

HEP

Hrvatski mediji preneli su da HEP Operater distributivnog sistema ulaže oko 500 miliona kuna za sigurnije snabdevanje potrošača električnom energijom.

Kako je navedeno, na području DP „Elektroiskra“ završen je projekat prelaska pogona Pazin na 20kV mrežu, za šta je izdvojeno oko 35 miliona kuna. Još 40 miliona kuna uloženo je u zamenu dotrajale opreme, opremanje, uređenje i sanaciju mernih mesta i zamenu dotrajalih kablova.

Na području DP „Elektroprimorje“ u toku je realizacija „Programa Rijeka, koji je vredan preko 150 miliona kuna. U okviru ovog projekta do sada je izgrađen podmorski kabal Mali Lošinj-Ilovik čime su se stvorili uslovi za prelazak na 20kV naponsku mrežu, a rekonstruisana je i niskonaponska mreža.

Na području DP „Elektrolika“ uloženo je oko 40 miliona kuna za poboljšanje kvaliteta snabdevanja električnom energijom,a rekonstruisane su i trafostanice „Biluća“ i „Novalja“ za šta je izdvojeno oko 13 miliona kuna.

Na području DP „Zadar“ oko 60 miliona kuna izdvojeno je za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih trafostanica, dok je na području DP „Elektra Šibenik“ uloženo oko 17 miliona kuna za prelazak na niskonaponsku mrežu i izgradnju tri nove trafostanice.

Na području koje pokriva DP „Elektrodalmacija“ 36 miliona kuna izdvojeno je za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih trafostanica, a planirano je i ulaganje od oko 40 miliona kuna za nesmetano snabdevanje električnom energijom tokom turističke sezone.

izvor: energetika-net.com

foto: hep.hr

Sandra Jovićević