HEP traži potencijalne partnere za projekte vetroparkova

Region

vetropark„Hrvatska Elektroprivreda“ objavila je da traži potencijalne partnere za razvoj projekata vetroparkova u Hrvatskoj. Za partnerstvo sa HEP-om potrebno je da potencijalni partner bude nosilac projekta nekog od vetroparkova koji se nalazi na listi za priključenje na elektroenergetsku mrežu ili nekog vetroparka koji ima potpisan ugovor sa HROTE-om (Hrvatski operator tržišta energije).

Potencijalni partner udruživanjem sa HEP-om može dobiti smanjenje troškova poslovanja na projektu tog vetroparka, zatim saradnju u razvijanju dugorošnog projekta, kao i saradnju sa „Hrvatskom Elektroprivredom“ koja omogućava pristup njenim resursima.

Da bi do ove saradnje došlo, potencijalni partner mora dostaviti informacije o projektu vetroparka na kojem radi kao i sav prospektni materijal „Hrvatskoj Elektroprivredi“.

Inače, „Hrvatska Elektroprivreda“ prošle godine je raspisala obaveštenje za partnerstvo u projektima vetroparkova, a neki od primljenih zahteva se još uvek obrađuju.

S.J.