HEP povećava energetsku efikasnost uz pomoć sistema ESCO monitor

Region

HEP

Hrvatska Elektroprivreda (HEP) uvela je sistem ESCO monitor na osam poslovnih lokacija kako bi povećala energetsku efikasnost u ovim objektima.

Ovaj sistem omogućava optimalno upravljanje objektima i postrojenjima kako bi se smanjila potrošnja energije i povećala energetska efikasnost. Podatke koji su prikupljeni obrađuje poseban softver koji omogućava pristup informacijama o ponašanju postrojenja, što omogućava adekvatno planiranje potrošnje i investicija u cilju povećanja energetskih i ekonomskih ušteda. Korisniku se pruža uvid i u potrošnju električne energije i vode, kao i mogućnost ranog otkrivanja kvarova i alarmiranja u slučaju neočekivanih događaja.

Sistem ESCO monitoring uveden je u poslovnim zgradama HEP-a u Vukovaru, Zagrebu, Križu i Varaždinu.

Sandra Jovićević

foto: en.wikipedia.org