HEP je ishodila dozvolu za životnu sredinu za EL-TO Zagreb

Region

el_to_zgRešenje o objedinjenim uslovima zaštite životne sredine, kojim su propisane mere zaštite okoline i prirode za postojeće postrojenje EL-TO Zagreb, Ministarstvo zaštite okoline i energetike Hrvatske donelo je krajem decembra 2016. Na taj način je HEP  ishodio dozvole za sva svoja termoenergetska postrojenja.

Rešenje o dozvolama za životnu sredinu su preduslov  za nastavak rada postojećih i jedan od preduslova za ishođenje upotrebne  dozvole za rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih termoenergetskih postrojenja snage veće od 50 MW.

Cilj HEP-a u postupcima sa obezbeđivanjem dozvola bio je da primenom najboljih raspoloživih tehnika (NRT), omogući nastavak rada termoenergetskih postrojenja (za koja je to izvodivo s obzirom na njihov životni vek)  u skladu s graničnim vrednostima prema Direktivi 2010/75/EU o industrijskim emisijama.

Izvor: hep.hr

V.V.