HE „Višegrad“ premašila plan proizvodnje električne energije u 2014. godini

Region | Hidro

he visegrad 058.ba

Direktor Zavisnog preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ gospodin Mile Lakić izjavio je da je HE „Višegrad“ u 2014. godini premašila godišnji plan proizvodnje za oko 10 odsto proizvevši 999,986GWh električne energije.

Prema njegovim rečima, tri agregata ove hidroelektrane četiri puta su postigle dnevne rekorde u proizvodnji električne energije. Gospodin Lakić je dodao i da je ovome doprinela sanacija proviranja vode ispod brane HE „Višegrad“.

On je istakao i da je u toku izrada finansijskog izveštaja za 2014. godine, kao i da se očekuje da bruto dobit bude preko 2 miliona evra.

Sandra Jovićević

foto: o58.ba