„HE Đerdap“ premašila plan za 59 odsto

Srbija | Hidro

Za prva dva meseca 2018. godine proizvodni kapaciteti EPS-ovog ogranka „HE Đerdap“ nadmašili su plan za 59 odsto i proizveli 1.587.999 MWh električne energije. U januaru i februaru bila je predviđena ukupna proizvodnja od 1.001.000 MWh tako da ogranak na svom kontu već ima 587.999 MWh iznad plana. Najviše električne energije proizvedeno je u HE „Đerdap 1“, ukupno 1.185.082 MWh, što je 75 odsto više nego što je planirano.

Odlične rezultate zabeležila je i HE „Đerdap 2“. Na drugoj dunavskoj elektrani 10 agregata proizvelo je 314.812 MWh čime je planirani nivo proizvodnje električne energije premašen za 42 odsto.

Prosečan dotok Dunava u januaru bio je 7.308 kubnih metara u sekundi, što je idealno za maksimalan rad agregata. U februaru je dotok pao na 6.716 kubika, ali i to je povoljan dotok. S obzirom na padavine u dunavskom slivu sasvim je realno očekivati odličnu proizvodnju energije i tokom narednih meseci, rekao je Radmilo Nikolić, direktor za proizvodnju energije u ogranku HE „Đerdap“.

Tokom ledenog talasa u februaru pojačano je angažovanje HE „Pirot“, tako da su u januaru i februaru 2018. dva agregata proizvela 28.940 MWh, što je 38 odsto više nego što je bilo u planu. Akumulacije „Vlasinskih HE“ su pune i rade po nalogu dispečerskog centra JP EPS.

izvor: djerdap.rs

Sandra Jovićević