HE „Bajina Bašta“ postavila mesečni rekord u proizvodnji električne energije u martu

Srbija | Hidro

bajina basta dlhe.rs

Ogranak „Drinsko-limske hidroelektrane“ saopštio je da je HE „Bajina Bašta“ u martu 2016. godine proizvela 263,76 miliona kWh električne energije, što je najveća proizvodnja električne energije na mesečnom nivou od početka rada ove hidroelektrane.

Direktor za proizvodnju energije u „Drinsko-limskim hidroelektranama“ gospodin Radisav Matić izjavio je da je mesečni rekord oboren zbog povoljnih hidroloških uslova, visoke pogonske spremnosti i dobrog planiranja rada agregata. On je istakao da su najveći doprinos dali zaposleni u ovoj hidroelektrani jer su agregati radili bez zastoja.

Gospodin Matić je podsetio i da je nedavno završena revitalizacija i modernizacija HE „Bajina Bašta“, što je takođe doprinelo dobrim proizvodnim rezultatima.

Sandra Jovićević

foto: dlhe.rs