„Greenpeace“ predlaže da Hrvatska donese novi tarifni sastav za proizvodnju energije iz OIE

Region | Održivi razvoj

greenpeace worldradio.ch

Ekološka organizacija „Greenpeace“ poručila ja Vladi Republike Hrvatske da usvoji novi tarifni sastav za proizvodnju električne energije i Nacionalni akcioni plan za obnovljive izvore energije.

Šef klime i energije ove organizacije u Hrvatskoj gospodin Marko Gregović izjavio je da ako se ne donese novi tarifni sastav ove godine neće biti investicija u solarne elektrane, a kada je reč o drugim projektima iz obnovljivih izvora energije ni oni neće biti razvijani u dovoljnoj meri. On je istakao da Hrvatska ovom odlukom propušta priliku da poveća zaposlenost i investicije, kao i da smanji emisiju ugljen dioksida. Prema njegovim rečima Hrvatska ima priliku da napravi bolji tarifni sastav i da donese Zakon o obnovljivim izvorima energije koji bi garantovao veću iskorišćenost obnovljivih izvora energije.

Podsetimo, Hrvatski operator tržišta električne energije (HROTE) objavio je da u 2015. godini neće sklapati ugovore o otkupu električne energije iz postrojenja koja koriste solarnu energiju i vetar. Navedeno je da je ova odluka doneta zbog toga što se u 2015. godini ne predviđa povećanje kvote za solarne elektrane. Istaknuto je i da su sve kvote ispunjene tokom 2014. godine, tako da HROTE nije u mogućnosti da sklapa nove ugovore i sve naknadno podnesene zahteve će morati da odbije.

Inače, kvota za solarne elektrane u Hrvatskoj iznosi 12MW, i to 5MW za integrisane solarne elektrane, 5MW za neintegrisane solarne elektrane i 2MW za integrisane solarne elektrane na objektima u javnom vlasništvu.

Sandra Jovićević

foto: worldradio.ch