Grčka kompanija „Helektor“ zainteresovana za ulaganje u oblast upravljanja otpadom u Republici Srpskoj

Region | Upravljanje otpadom

otpad novosti.rs

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske gospođa Srebrenka Golić sastala se sa šefom Predstavništva Republike Srpske u Solunu gospodinom Aleksandrom Furlisom i direktorom za razvoj projekata grčke kompanije „Helektor“ gospodinom Dimitrisom Gramatasom.

Gospođa Golić je ovom prilikom istakla da će resorno ministarstvo u kratkom roku obezbediti sve podatke kada je reč o količinama otpada na regionalnim deponijama, a kako bi kompanija „Helektor“ kao potencijalni investitor u oblasti reciklaže predložilo ekonomski najisplativiju tehnologiju. Ona je izjavila i da je zakonski okvir u oblasti upravljanja otpadom u potpunosti usklađen sa evropskom legislativom. Govorila je i o drugom projektu upravljanja čvrstim otpadom koji podrazumeva izgradnju regionalnih sanitarnih deponija, ali ne i iskorišćenje komunalnog otpada kao sirovine za proizvodnju energije. Navela je da će se projekat finansirati sredstvima Svetske banke.

Gospodin Gramatas je u okviru sastanka istakao da je kompanija „Helektor“ zainteresovana za ulaganje u oblast upravljanja otpadom u Republici Srpskoj.

Grčka kompanija „Helektor“ bavi se upravljanjem i tretmanom čvrstog otpada i reciklažom. Poseduje tehnologije za tretman komunalnog otpada koji omogućava dobijanje sekundarnih, ekološki prihvatljivih goriva koja su zamena za pogonska goriva u industriji, dok se deponijski gas koristi za proizvodnju električne energije.

Sandra Jovićević

foto: novosti.rs

izvor: nezavisne.com