Gradska čistoća u Beogradu dobija nova vozila i cisterne

Foto: Grad Beograd

Sa 30 novih vozila i 25 novih cisterni „Gradska čistoća” će još efikasnije obavaljati posao na teritoriji Beograda, rekao je gradonačelnik prof. dr Zoran Radojičić, nakon sastanka sa direktorom ovog preduzeća Markom Popadićem. Popadić je na sastanku izvestio gradonačelnika o aktivnostima „Gradske čistoće” u prethodnom periodu.

„S obzirom na obim i značaj posla koji obavlja, naša zajednička ocena jeste da su ulaganja u ovo preduzeće od izuzetnog značaja za naše sugrađane i kvalitet života u našem gradu. U narednom periodu „Gradska čistoća” dobiće novih 30 vozila za odnošenje smeća, a trenutno ih ima 150. Važno je i što će „Gradska čistoća” imati duplo više cisterni. Trenutno ih ima 25 i dobiće još 25 novih“, rekao je Radojičić.

Gradonačelnik je naglasio da pored komunalnog reda „Gradska čistoća” doprinosi očuvanju životne sredine u Beogradu. Popadić je izvestio gradonačelnika i o stanju velikih „divljih” deponija koje su bile predmet čišćenja tokom letnjih meseci. Radojičić je istakao značaj reciklažnih ostrva, selekcije otpada i posebno projekata koji podižu svest kod dece o ovoj temi.

„Grad Beograd je započeo akciju ‘Reciklosaurusi’ u okviru koje se u osnovnim školama postavljaju kante za separaciju i kasnije recikliranje otpada. Važno je da deca od malena nauče kako da odvajaju otpad“, naveo je gradonačelnik.

On je dodao da u ovom trenutku na teritoriji grada ima 171 kontejner za reciklažu na 57 lokacija, kao i da je cilj je da se u budućnosti postavi dodatnih 57 reciklažnih ostrva.

Foto-ilustracija: Unsplash (Jasmin Sessler)

„Tema sastanka bile su i aktivnosti „Gradske čistoće” u narednoj budžetskoj godini. Važno je da fokus bude na zaštiti životne sredine i podizanju svesti građana i njihovom doprinosu u čistoći glavnog grada“, rekao je Radojičić.

Gradonačelnik je dodao da je zadatak za budući period i povezivanje „Gradske čistoće” u sistem „Smart sitija”. Ovo preduzeće radi pilot projekat postavljanja senzora u kontejnere uz pomoć kojih se iz kontrolne sobe „Gradske čistoće” koordinira red vožnje, a sve sa ciljem adekvatnih ušteda i primerenog reagovanja, kao i brzog prevoza smeća.

„Za naredni period je najvažnije da je „Gradska čistoća” spremna da u zimskim danima svoj posao odrađuje kvalitetno“, zaključio je gradonačelnik.

Izvor: Grad Beograd