Građevinski otpad neiskorišćen resurs

Vesti | Srbija | Upravljanje otpadom

14-06-2016-GRM_042_NASLOVNAGrađevinski otpad veliki je i neiskorišćeni resurs, jer 80 odsto može da se reciklira i ponovo koristi u građevinarstvu, najviše u niskogradnji, istaknuto je u PKS u diskusiji „Nova industrijalizacija Srbije – skriveni resurs u otpadu građevinskog materijala“.

Učesnici okruglog stola, koji je u PKS okupio eksperte, predstavnike struke, nadležnih ministarstva, asocijacija i institucija, saglasni su da bi recikliranje građevinskog otpada pozitivno uticalo na privredni rast u Srbiji, otvaranje novih radnih mesta, kao i na zaštitu životne sredine, ali je neophodno sistemski urediti ovu oblast donošenjem propisa ili podzakonskih akata.

Više hiljada tona građevinskog otpada svuda je oko nas na neuređenim deponijama, rekao je Viktor Kobjerski, sekretar Udruženja za građevinarstvo PKS.

Nekontrolisano formiranje divljih deponija donosi velike probleme u procesu pridruživanja EU, uključujući i velike kazne, ukazao je Kobjerski i podsetio da Hrvatska i Grčka plaćaju velike kazne jer nisu rešili pitanje deponija, koje su devastirane  i pokrivene zemljištem i šutom.

Svaki izvođač radova, prema njegovim rečima, trebalo bi da otpad odveze na zvaničnu deponiju u okviru lokalne samouprave i tada bi država mogla da snosi sve troškove reciklaže i prodaje tog otpada, jer otpad sa gradilišta može ponovo da se iskoristi.

Više na : www.pks.rs

Vesna Vukajlović