Građani sa teritorije Bačke Palanke još mogu prijaviti štetu od julskog nevremena

Vesti | Srbija

Opština Bačka Palanka objavila na svojoj internet stranici javni poziv za prijavljivanje štete nastale 7. jula na delovima teritorije ove Opštine.

Foto: pixabay

Oformljena je i komisija za procenu štete izazavane jakim nevremenom i vremenskim nepogodama usled velikih kiša, leda i padavina dana 7. jula 2019. godine na poljoprivrednim usevima na delu teritorije opštine Bačka Palanka.

Građani koji su pretrpeli štetu mogu da popune prijave koje mogu da preuzmu i na portirnici Opštinske uprave kao i na internet strani Opštine.

Prijavu, odnosno čitko popunjen obrazac sa potrebnim podacima potrebno je dostaviti opštini Bačka Palanka.

Obrasci prijave se podnose najkasnije u roku od 60 dana od dana proglašenja vanredne situacije.

Inače, Odluka o proglašenju vanredne situavcije na delu teritorije opštine Bačka Palanka, a na predlog opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine usvojena je na 6. vanrednoj sednici Štava održanoj 11. jula 2019.

Po prijemu prijava, komisije će obići teren i izvršiti procenu štete nastale od elementarnih nepogoda.

Na osnovi isvojene Odluke proglašena je vanredna situacija na delu teritorije opštine Bačka Palanka u K.O Bačka Palanka, K.O Bačka Palanka-grad, K.O  K.O Obrovac u teritoriji naseljenog mesta Karađorđevo.

Milisav Pajević