Građani Kragujevca će ocenjivati komunalne usluge

Vesti | Srbija

 

Foto: Milisav Pajević

Ukoliko odbornici Skupštine grada Kragujevca usvoje izmene i dopune odluka o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda kao i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom, građanima Kragujevca će prvi put biti omogućeno da učestvuju u kontroli kvaliteta usluga koje pružaju JKP “Vodovod i kanalizacija“ i Energetika.

Na taj način oni će dobiti priliku da se u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima, izjašnjavaju o pruženim uslugama.

Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i optadnih voda kao i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom utvrdilo je Gradsko veće na sednici održanoj 28. septembra i uputilo odbornicima Skupštine grada na razmatranje i odlučivanje.

To praktično znači da će preduzeće jednom godišnje biti dužno da sprovede postupak izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pruženih komunalnih usluga u trajanju od najmanje 30 dana.

Javni poziv biće objavljen u sredstvima javnog informisanja, na zvaničnoj interent stranici grada Kragujevca i preduzeća.

JKP “Vodovod i kanalizacija“ i Energetika se obavezuju da izveštaj o rezultatima izjašnjavanja nadležnoj Gradskoj upravi dostave u roku od 15 dana.

Ukoliko rezultati izjašnjavanja građana pokažu da nisu zadovoljni, grad Kragujevac ima obavezu da preispita rad komunalnih preduzeća, sačini predlog mera i naloži da nedostatke otklone u roku od tri meseca.

Milisav Pajević