Grad Šabac usvojio Odluku o prečišćavanju i distribuciji vode

Srbija
Foto: sabac.rs

Foto: sabac.rs

Na 21. zasedanju Skupštine grada Šapca odbornici su usvojili Predlog odluke o određivanju osposobljenih i ovlašćenih pravnih lica od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama za Grad Šabac i Predlog odluke o prečišćavanju i distribuciji vode i prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda.

Razmatran je i usvojen Zaključak o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Saveta za zdravlje grada Šapca za 2017. godinu.

Članom 42. Zakona o pacijentima, predviđeno je da Savet za zdravlje, obrazovan u jedinici lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuju jedinice lokalne samouprave, pored zadataka određenih statutom, podnosi godišnji izveštaj o svom radu i preduzetim merama nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, Ministarstvu zdravlja i Zaštitniku građana.

Usvojena je Odluka o učešću Grada u postupku prodaje i kupovine stečajnog dužnika kao pravnog lica, preduzeća „Zorka standard“ d.o.o. u stečaju. Imovinu kojom raspolaže stečajni dužnik čine: novi i stari parking, nova ulica, fudbalski teren i tereni za male sportove.
Na sednici Skupštine grada za predsednika gradskog Saveta za zdravlje grada imenovan je dr Jovan Ćirić.
Usvojeno je Rešenje o utvrđivanju naziva ulice „Amidža, Bora, Dejan i Sretan“, deonice koja se nalazi između ulica Kralja Petra Prvog i dr Andre Jovanovića. Ulica je nazvana po članovima novinarske ekipe iz Šapca, koji su ubijeni na Baniji, 9. oktobra 1991. godine. Za ovaj naziv ulice odobrenje je dalo i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.
Usvojena je i Odluka o izmenama i dopunama odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovačkih objekata na teritoriji Šapca. Izmenama Odluke se odnosi na izvođenje muzičkog sadržaja, bez upotrebe električnih uređaja za pojačavanje zvuka, u letnjim baštama, radnim danima do ponoći, a vikendom do jedan sat posle ponoći.
Na zasedanju usvojeno je Rešenje o davanju saglasnosti na na odluku o usvajanju statuta Predškolske ustanove „Naše dete“ Šabac.

Milisav Pajević