Šabac traži analizu vode, vazduha i zemljišta u Mišaru

Vesti | Srbija

Iako je od požara u fabrici Kemis na Mišaru prošlo skoro dva meseca, Ministarstvo za zaštitu životne sredine još uvek nije obavestilo meštane Mišara i Gradsku upravu o rezulatatima analize vode, vazduha i zemljišta.

Foto: Grad Šabac

Zbog toga je Gradska uprava kontaktirala ovlašćenu i akreditovanu organizaciju “Zavod za javno zdravlje Beograd” kako bi naručila analize vode vazduha i zemljišta i meštane Mišara obavestila o rezultatima.

U narednom periodu planiran je izlazak ovlašćenog lica sa timom eksperata na teren i prikupljanje informacija o izvorima zagađenja, a nakon toga i analiza vode, vazduha i zemljišta, izjavila je inspektorka za zaštitu životne sredine Olivera Kikanović.

Takođe, planiran je i vanredni inspekcijski nadzor inspektora za zaštitu životne sredine Gradske uprave kao i preispitivanje odluke o izdavanju rešenja za postupanje sa neopasnim otpadom.

Grad će se obratiti nadležnom Ministarstvu u vezi sa prispitivanjem izdatih rešenja od strane Ministarstva i nakon inspekcijskog nadzora zatražiće informacije o uzrocima požara i preduzetim merama za sprečavanje zagađenja životne sredine i zdravlja ljudi, navela je Kikanović.

Milisav Pajević