Grad Niš rešava problem vodosnabdevanja u Sečanici

Vesti | Srbija | Održivi razvoj

 

Foto: Grad Niš

Foto: Grad Niš

Gradonačelnik Niša Darko Bulatović obišao je Sečanicu gde je počelo potpisivanje pojedinačnih ugovora meštana i JKP Naisus o priključenju na gradski vodovodni sistem, čime je otpočelo i rešavanje dugogodišnjih problema sa vodosnabdevanjem i nagomilanim dugovanjima prema ovom javno komunalnom preduzeću.

Na inicijativu Saveta građana, i uz podršku Gradonačelnika, postignut je dogovor da JKP Naisus preuzme nadležnost nad seoskim vodovodom i brigu o njegovom održavanju, postavi vodomere u svim domaćinstvima koja potpišu Ugovor i time ih uvede u gradski sistem vodosnabdevanja.

Na taj način, kako je istakao Gradonačelnik Bulatović, omogućiće se rekonstrukcija vodovoda i kvalitetno održavanje mreže, smanjiće se gubici u sistemu, a meštani ovog sela sa oko 300 domaćinstava, dobiće uredno snabdevanje vodom.

Sa druge strane rešava se i problem sa neovlaštenim priključivanjem na vodovodnu mrežu i milionska dugovanja nastala u periodu dok je čitavo selo imalo samo jedan vodomer, a veliki deo meštana nije plaćao utrošenu vodu.

Kada sva domaćinstva sklope ugovore sa JKP Naisusom, plaćaće realni utrošak vode, uz obavezu da stara dugovanja izmire solidarno, i to tako što će dug od 19 000 dinara po domaćinstvu, isplatiti u 36 mesečnih rata od po 500 dinara, bez dodatnih kamata i troškova.

Ostatak duga Grad preuzima na sebe, i to tako što će investirati u rekonstrukciju vodovodne mreže u selu, kaže gradonačelnik Bulatović uz napomenu da je sličan dogovor već postignut sa meštanima Matejevca, i da će se i u drugim selima koja imaju seoske ili mešovite vodovode sa brojnim problemima i velikim dugovanjima, primeniti isti princip, i omogućiti pristupanje i tih sela gradskom sistemu za vodosnabdevanje.

Milisav Pajević