Grad Leskovac obnavlja mehanizaciju komunalnog preduzeća

Srbija

Javno komunalno preduzeće „Grdelica“ obnovilo je svoju mehanizaciju novim kamionom putarom u vrednosti od 3,8 miliona dinara, čija je nabavka finansirana iz budžeta Grada Leskovca.

Foto: Grad Leskovac

Gradonačelnik dr Goran Cvetanović posetio je danas ovo preduzeće i istakao da su delatnosti koje obavljaju javno komunalna preduzeća na teritoriji svakog grada, te i Leskovca, od lokalnog značaja i u funkciji opšteg dobra.

I da kada je reč o njihovom radu, primarno je da se obavlja isključivo u interesu i za dobrobit građana.

„U nastojanju da javno komunalna preduzeća u potpunosti usmerimo ka pružanju usluga našim sugrađanima i stavimo ih u njihovu službu, prethodnih šest godina ulagalo se u njihovu osnovnu delatnost i osavremenjivanje mehanizacije.

Jedno od preduzeća koje je na svom putu osnaživanja krenulo u potpunu transformaciju na bolje je Javno komunalno preduzeće „Grdelica“,  rekao je gradonačelnik i dodao:

„U mehanizaciju i opremu JКP „Grdelica“ uloženo je skoro 40 miliona dinara. Važna investicija koja je doprinela da ovo preduzeće može jednu od svojih delatnosti – snabdevanje vodom, da obavlja na visokom nivou je ulaganje u postrojenje u Gradištu. U sanaciju taložnika i nabavku laboratorijske opreme uloženo je 15 miliona dinara.“

Gradonačelnik je pohvalio odluku menadžmenta i radnika „Grdelice“ da ulažu u obnovu, i kazao da se u prethodnoj godini krenulo sa isplatom zaostalih zarada radnicima, kao i da očekuje nastavak tog pozitivnog trenda.

Direktor preduzeća Zoran Jović zahvalio je gradonačelniku na podršci koju im pruža i istakao da će im novi kamion u velikoj meri olakšati obavljanje poslova.

Izvor: Grad Leskovac

Milisav Pajević