Pivo: Gorivo koje pokreće ljude može da pokreće i automobile (istraživanje)

Foto-ilustracija: Pixabay

Opšte je poznato da postoji hitna potreba za pronalaženjem održivih zamena za fosilna goriva koja imaju ogroman negativne posledice po životnu sredinu. Hemičari sa Univerziteta u Bristolu, iz Ujedinjenog Kraljevstva, kao alternativu dizelu i benzinu predlažu omiljeno piće mnogih stanovnika njihove zemlje (a i naše!) – pivo.

Najčešće korišćena zamena naftnim derivatima na svetskom nivou je bioetanol. U Sjedinjenim Američkim Državama, benzin se npr. obično prodaje kao smeša sa do 10 odsto etanola (etil-alkohol, alkohol, špirit). Ipak, s obzirom na to da ovo organsko jedinjenje ima nižu gustinu energije, da se lako meša sa vodom i može da ima korozivno dejstvo na motore, ono nije idealno rešenje. Mnogo bolja alternativa fosilnim gorivima je butanol, međutim – njega je teško napraviti iz obnovljivih izvora energije.

Naučnici iz Bristola već nekoliko godina rade na razvijanju tehnologije kojom bi se široko dostupni špirit pretvarao u butanol. Ovo je već postignuto u laboratorijskim uslovima, sa čistim etanolom, ali onaj u komercijalnoj upotrebi sadrži visok procenat vode (90 odsto) i drugih nečistoća, te sistemi prerade moraju da budu razvijeni u pravcu tolerancije na njih.

Proces pretvaranja etanola u butanol zahteva katalizatore, hemikalije koje ubrzavaju hemijsku reakciju i mnogo se upotrebljavaju u petrohemiji. Ključno saznanje tima bristolskih istraživača je sposobnost njihovih katalizatorskih supstanci da transformišu pivo (preciznije, etanol iz piva) u butanol. Demonstrirajući mogućnost da katalizatori rade sa „stvarnom“ smešom alkohola, pokazali su da njihovo dostignuće može da se uzdigne do industrijskih razmera.

Sledeći korak u primeni njihovog sistema bila bi proširenje obima proizvodnje. Prema proračunima ova faza mogla bi da potraje čak pet godina. Nažalost, podaci da li će alternativna upotreba piva kao goriva negativno da se odrazi na dostupne zalihe na beogradskom Beer Festu još nisu dostupni.

Jelena Kozbašić