Godinu dana od poplava na PK „Drmno“

Srbija | Goriva

Poplave na PK Drmno-01Prošle godine 23. jula potopljen je Površinski kop „Drmno“ zbog velikih nepogoda u Srbiji.

Direktor „TE-KO Kostolac“ gospodin Goran Horvat izjavo je da je prvi talas nepogode došao u noći između 22. i 23. jula 2014. godine, a prouzrokovao je bujično slivanje vode ka najnižim kotama kopa. Nakon toga, došlo je do ispada visokog napona na dalekovodima i trafostanicama što je onemogućilo uklanjanje osnovne rudarske mehanizacije sa kopa i ispumpavanje vode. On je istakao da je u tom trenutku oko 500 hiljada kubnih metara vode i mulja ispunilo najniže kote kopa. Odmah se započelo sa radovima na ispumpavanju vode, a formirana je i nova linija za transport uglja.

Drugi talas nepogode pogodio je ovaj kop 27. jula 2014. godine, a u pogon je stavljen još jedan pumpni agregat zbog najavljenih predstojećih nepogoda. Treći talas nepogode došao je 30. i31. jula 2014. godine, a gospodin Horvat je istakao da je doveo do pogoršanja uslova na kopu„Drmno“. Prema njegovim rečima, sigurnost i stabilnost osnovne otkopne mehanizacije bila je ugrožena, a voda je dospela i do postrojenja TE „Kostolac A“ zbog čega je ona prestala sa radom. On je dodao da je u najnižoj zoni površinskog kopa bilo akumulirano oko 1,2 miliona kubnih metara vode i oko 800 hiljada kubnih metara mulja.

Nakon ovih nepogoda, odmah je počelo ispumpavanje vode i mulja sa kopa, a preduzeti su i radovi na izvlačenju mehanizacije, što je završeno u martu 2015. godine, saopštio je gospodin Horvat.

Tekst u celosti možete pročitati na sledećem linku

Sandra Jovićević

foto:te-ko