Godina 2016: godina opsežnog remonta i intenzivne tehnološke nadgradnje

Nuklearna energija

krskoRukovodstvo Nuklearne elektrane Krško se na tradicionalnom novogodišnjem sastanku obratilo predstavnicima medija. U godini koja je iza nas, rad NEK-a se karakteriše kao izuzetno pouzdan bez neplaniranih zaustavljanja i uz postizanje visokih sigurnosnih standarda.

Urađene su  temeljne pripreme i uspešno obavljen redovni remont koji je trajao više od mesec dana. Sprovedena je priprema, a zatim izvođenje projekata tehnološkog osavremenjivanja koji produžava radni  vek elektrane i obezbeđuju da NEK prema sigurnosnim kriterijumima bude uporediv sa novim elektranama.

Do kraja godine ostvarena je planirana proizvodnju električne energije – 5,4 milijarde kWh.  Kao poslovni okvir za sledeću godinu potvrđeni su privredni plan i petogodišnji plan ulaganja u tehnološko unapređenje.

Tokom opsežnog remonta koji je završen početkom novembra obavljeno je više od hiljadu radova i njima su potvrđeni planovi na području zamene nuklearnog goriva, preventivnog održavanja i proveravanja opreme. Istovremeno, sprovedeno je 25 tehnoloških osavremenjivanja. Njima su obuhvaćena  i ona  koja pozitivno utiču na produženje radnog veka elektrane.

Izvor: nek.si

V.V.