Globalno zagrevanje utiče na stopu samoubistava

Vesti | Svet | Klimatske promene

Foto: pixabay

Prema novom istraživanju, klimatske promene mogu dovesti do povećanja stope samoubistava u narednim decenijama. Globalno zagrevanje već je dovedeno u vezu sa širenjem bolesti kao što su malarija ili problemi sa srcem, ali uticaj promene klime na mentalno zdravlje nije najjasniji.

Naučnici su istražili uticaj rastućih temperatura na javno zdravlje i naišli su na zabrinjavajuću vezu između porasta temperature i opadanja mentalnog zdravlja ljudi.
„Istraživali smo efekte zagrevanja na konflikte i nasilje i shvatili smo da su ljudi skloniji nasilju kada su temperature veće,“ rekao je profesor Solomon Hsiang sa Univerziteta Berkli u Kaliforniji. “Sada shvatamo, da bi pored toga što mogu biti nasilni prema drugima, neke individue mogu biti nasilne i prema sebi. Izgleda da vrućina duboko utiče na ljudski um i na nasilje.“

U njihovoj studiji objavljenoj u magazinu Nautre Climate Change, tim naučnika mapirao je temperature i podatke o samoubistvima u Americi i Meksiku. Oni su otkrili da porast temperature od 1 stepena može da se dovede u vezu sa porastom stope samoubistava za 0.7% u Americi i 2.1% u Meksiku.

Pomoću ovih informacija naučnici su ispitali i klimatske modele kako bi izračunali koliki bi uticaj u budućnosti promena klime mogla imati na mentalno zdravlje. Zaključili su da bi do 2050. godine stopa samoubistava mogla da se poveća za 1.4% u Americi i čitavih 2.3% u Meksiku.
Ovakav efekat na stope samoubistava ima i ekonomska recesija.

Kako bi potkrepili svoje rezultate, oni su takođe analizirali socijalnu mrežu Tviter i došli do zaključka da se u toplijim mesecima povećava upotreba reči koje se dovode u vezu sa depresivnim stanjima. Ovi rezultati se nisu razlikovali bez obzira na pol, ekonomski status ili temperaturu na koju su korisnici navikli.

„Samoubistvo je jedan od vodećih uzroka smrti globalno a njegova stopa u Americi je drastično porasla u poslednjih 15 godina. Iako je jasno da više temperature nisu jedini razlog za rast stope samoubistava trebalo bi razmotriti i klimatske faktore kako bismo bolje razumeli posledice koje nas očekuju u budućnosti,“ izjavio je Maršal Burk, predvodnik studije.

Milan Zlatanović

Izvor: independent