GIZ donirao platformu za EE Ministarstvu ekonomije Crne Gore

GetImage.aspx

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) donirala je Ministarstvu ekonomije Crne Gore softversku Platformu za monitoring i verifikaciju uštede energije.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva ekonomije Crne Gore, platforma je pogodna za praćenje realizacije planova za unapređenje energetske efikasnosti na nacionalnom i lokalnom nivou, a olakšava i proces izveštavanja prema nacionalnim i međunarodnim organima. Osim toga, platforma pruža podatke o realizovanim projektima čime se omogućava evaluacija delotvornosti različitih programa kroz poređenje troškova sa ostvarenim benefitima, kao i bolja razmena podataka između nacionalnog i lokalnog nivoa i unapređenje koordinacije tokom planiranja i sprovođenja politika u oblasti energetske efikasnosti.

GIZ je donirao Platformu za monitoring i verifikaciju uštede energije Crnoj Gori u okviru realizacije projekta Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost.

Sandra Jovićević

foto: mek.gov.me