Gastrans dobio sertifikat kao nezavisni operator transporta prirodnog gasa

Vesti | Srbija | Goriva | Gas

Foto-ilustracija: Unsplash (Frantzou Fleurine)

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS), na sednici održanoj krajem prošle nedelje, doneo je Odluku kojom se GASTRANS-u izdaje sertifikat kao nezavisnom operatoru transporta prirodnog gasa. Ovom odlukom je u suštini potvrđena preliminarna Odluka AERS-a doneta na sednici 15. avgusta 2019. godine i uspostavljena ista obaveza za GASTRANS, prema kojoj treba da, najkasnije u roku od 6 meseci od početka operativnog rada, dostavi upotrebne dozvole ili upiše pravo svojine na objektima transportnog sistema prirodnog gasa, kao i da dostavi dokaze da samostalno posluje i upravlja izgrađenim transportnim sistemom.

Navedena odluka Saveta AERS je doneta u skladu sa procedurom i uslovima propisanom Zakonom o energetici i Pravilnikom o licenci za obavljanje energetske delatnosti i sertifikaciji, kao i uslovima iz Rešenja AERS o izuzeću novog interkonektora za prirodni gas, i ista se, zajedno sa mišljenjem Sekretarijata energetske zajednice, objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet stranicama operatora transportnog sistema i Agencije.

Izvor: Agencija za energetiku Republike Srbije