Fotonaponska elektrana snage 635kWh izgrađena u Oriovcu u Hrvatskoj

Region

solarFrancuska kompanija “Upsolar” i belgijska kompanija “Upgrade Energy”, u saradnji sa kompanijom iz Varaždina, izgradili su fotonaponsku elektranu instalisane snage 635kWh u Oriovcu u Brodsko-posavinskoj županiji u Hrvatskoj.

Projekt je finansiran kreditom Hypo banke, a korišćeni su fotonaponski moduli francuske kompanije koja “Upsolar” koja ih poroizvodi.

Očekuje se priključenje elektrane na HEP-ovu trafostanicu i da počne proizvodnja električne energije iz fotonaponskih sistema koji akumuliraju sunčevu energiju.

Energetski portal