Forumi posvećeni mediteranskom energetskom razvoju i solarnoj energiji u Barseloni

Svet

barselona masspictures.net

U Barseloni u Španiji 26. novembra ove godine će se održati Mediteranski forum o energetskoj regulaciji (Mediterranean Forum on Energy Regulation). Na forumu će se razmotriti trenutno stanje između ulaganja i regulacije energije, a biće identifikovani glavni izazovi i rizici. Takođe će biti reči i o tome kako se ovi izazovi mogu rešiti na regionalnom i subregionalnom nivou.

Mediteranski forum o energetskoj regulaciji organizuje MEDREG, Udruženje mediteranskih energetskih regulatora koje je osnovano 2007. godine, a čine ga 24 regulatora iz preko 20 zemalja. Ovo udruženje promoviše transparentan, stabilan i usklađen regulatorni okvir u mediteranskom regionu, a ima za cilj da uspostavi mediteransku energetsku zajednicu.

Sutradan 27. novembra u Barseloni će biti održan i prvi mediteranski forum posvećen solarnoj energiji (Mediterranean Solar Forum) na kojem će se analizirati izazovi i mogućnosti solarne energije u mediteranskom regionu. U okviru foruma će biti predstavljeno 6 strateških projekata vezanih za solarnu energiju, a koje finansira Evropska unija. Takođe će se promovisati modeli prekograničnog javno-privatnog partnerstva i implementacija novih tehnologija u ovom sektoru.

Ovaj forum će biti organizovan u okviru Mediteranske nedelje ekonomskih lidera (Mediterranean Week of Economic Leaders) koja se održava osmi put, a ima za cilj promovisanje evropsko-mediteranske saradnje i integracija kao osnovnog faktora za ekonomski i društveni razvoj regiona.

Sandra Jovićević

foto: masspictures.net