Formirana Zelena poslanička grupa Crne Gore

Foto: http://sdr.gamn.org/

Škola demokratskog rukovođenja je u saradnji sa poslanicima Skupštine Crne Gore formirala neformalnu Zelenu poslaničku grupu, a uz podršku nemačke organizacije GIZ.
Cilj ovog projekta jeste da teme zaštite životne sredine, održivog korišćenja energije i energetske efikasnosti, zaštite klime i generalno održivog razvoja, dobiju zasluženi prioritet i nađu se u fokusu prilikom odlučivanja.

Uključivanjem u grupu, poslanici će, u saradnji sa civilnim sektorom, doprineti ostvarivanju ovog cilja, ali i imati priliku da aktivnim radom utiču na usklađivanje propisa Crne Gore sa evropskim standardima i normama iz navedenih oblasti.

Do sada je osam poslanika/ca crnogorske Skupštine iz vlasti i opozicije iskazalo interesovanje za ovu grupu potpisivanjem Povelje, a organizatori se nadaju da će se u narednom periodu njen sastav proširiti priključivanjem poslanika/ca i ostalih političkih partija.

 

Poslanicima će uključivanje u ovu grupu omogućiti da: unaprede svoja znanja iz oblasti zaštite životne sredine, održivog korišćenja energije, energetske efikasnosti, urbane mobilnosti i uopšte održivog razvoja; da se povežu sa svojim kolegama poslanicima, stručnjacima i aktivistima; budu vidljiviji u javnosti i da se povežu sa organizacijama civilnog društva aktivnim u zaštiti životne sredine, održivog korišćenja energije i održivog razvoja.

U sklopu aktivnosti predviđenih projektom realizovan je radni ručak sa poslanicima tokom kog su prezentovane politike energetske efikasnosti i zašto je ova tema značajna i za društvo i za državu.

Takođe, poslanici su izrazili izuzetnu zainteresovanost za rad grupe ističući da bi u narednom periodu bilo poželjno uspostaviti Sekretarijat, ali u aktivnosti uključiti i instituciju Parlamenta. Poslanici su saglasni da su u ovoj oblasti neophodne podsticajne mere kako bi se politike u ovim oblastima pokrenule naglašavajući i neophodnost političke volje.

Ove aktivnosti, podržane od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnjuGIZ-ovi Otvoreni regionalni fondovi za Jugoistočnu Evropu za Energetsku efikasnost i Biodiverzitet, deo su regionalne inicijative šest zemalja Zapadnog Balkana.

Milisav Pajević