Formirana radna grupa za smanjenje aerozagađenja

 

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan godine rekao je da zagađenje vazduha ima ogroman uticaj na životnu sredinu i zdravlje sadašnjih i budućih generacija i da je Ministarstvo zaštite životne sredine formiralo radnu grupu za smanjenje aerozagađenja kako bi se sistemski rešio ovaj problem.

– Problem aerozagađenja nije nastao juče, civilizacijski je problem, na posledice zagađenja vazduha ukazuje i Svetska zdravstvena organizacija.

Aerozagađenje je uzrokovano emisijom štetnh čestica koje u vazduh emituju industrija, grejanje na ugalj i mazut, saobraćaj ali i prašina i polen.

Potrebno je da se čitavo društvo i privreda prilagode međunarodnim ekološkim standardima kako bismo zaista počeli da vodimo računa o svim elementima zdrave životne sredine, a vazduh je prvi i osnovni“, ukazao je Trivan.

– Formirali smo radnu grupu kako bi se dogovorili kako praktično da radimo, kako da smanjimo zagađenja vazduha, i to je pitanje svih sektorskih politika, svih lokalnih samouprava i svih građana Srbije-šta svako od nas može da učini za bolji kvalitet vazduha, rekao je ministar Trivan.

Zadatak Radne grupe za smanjenje aerozagađenja je da identifikuje sredinu koja je posebno ugrožena usled stepena aerozagađenja većeg od dozvoljenog, uzroke koji su doveli do povećanja stepena aerozagađenja, kao i da predloži mere za njegovo smanjenje.

Radna grupa koja uključuje predstavnike ministarstava i drugih državnih organa, lokalnih samouprava, stručnih udruženja i instituta sastajaće se periodično, rukovodeći se potrebom za efikasnom realizacijom aktivnosti.

Milisav Pajević