Formira se komisija za procenu štete na reci Ćehotini i pritokoma

Vesti | Region

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, na osnovu Zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi i Pravilnika o cenovniku za naknadu štete pričinjene nad ribama i drugim vodenim organizmima, formiraće brzo komisiju koju čine predstavnik Ministarstva i zvanično imenovani predstavnici Prirodno matematičkog fakulteta i SRK Lipljan koji gazduje tim vodama.

Foto: pixabay

Komisija će izaći na lice mesta, sačini zapisnik o zatečenom stanju i izvrši uvid u raspoloživu dokumentaciju nadležnih inspekcija iz koje se može utvrditi obim i visina nastale štete nad ribama i drugim vodenim organizmima.

Nakon razmatranja svih raspoloživih podataka i dokumentacje, Komisija će utvrditi visinu naknade štete nad ribama i drugim vodenim organizmima, kao i sačiniti nalaz i mišljenje o visini nastale štete. Dokumentacija će biti dostavljena Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja i Sportsko ribolovnom klubu Lipljen, iz Pljevalja, na dalje postupanje.

Istraživači sa Prirodno matematičkog fakulteta u narednim danima će, u skladu sa uobičejenom procedurom i metodologijiom, uraditi probno uzorkovanje na reci Ćehotini i pritokoma u cilju preliminarnog utvrđivanja stanja riblje faune, ocene stanja bentosnih zajednica kako bi se na osnovu toga mogla dati preliminarna ocena stanja ne samo riblje faune već i čitavog ekosistema reke Ćehotine u delu toka koji je bio pogođen ovim ekološkim akcidentom.

Milisav Pajević