Fond za zaštitu životne sredine FBiH prikupio skoro 30 miliona KM

Foto-ilustracija: Pixabay

Vlada Federacije BiH je na sednici prihvatila i Parlamentu FBiH radi razmatranja i konačnog usvajanja uputila analitički izveštaj o radu Fonda za zaštitu životne sredine FBiH u 2016. godini.

U ostvarenju strateških ciljeva koji su bili postavljeni za prošlu godinu, Fond je prikupio 95,49 odsto namenskih naknada i učestvovao u 91,18 odsto planiranih sufinansiranja projekata zaštite životne sredine i energetske efikasnosti. Ukupan naplaćeni prihod Fonda u 2016. godini iznosi 29.630.132 KM. Od toga se na prihode od naknada odnosi 29.398.494 KM, finansijske 197.792 KM i ostale prihode 33.846 KM.

U strukturi ukupnih prihoda od naknada iznos po osnovu Zakonu o vodama učestvuje sa 6.608.383 KM ili 23 odsto, po osnovu Zakona o Fondu 21.847.329 KM ili 74 posto i po osnovu Zakona o upravljanju otpadom 942.782 KM ili tri posto. Najznačajniji prihodi ostvareni su od naknada po osnovu Zakona o Fondu, odnosno od naknada za ekologiju koju plaćaju pravne i fizičke osobe prilikom registracije motornih vozila 15.380.452 KM ili 52 odsto.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević