Fond za zaštitu životne sredine uskoro počinje sa radom

Srbija

zastita zivotne sredineMinistar energetike, razvoja i zaštite životne sredine, prof. dr Zorana Mihajlović, najavila je početak rada Fonda za zaštitu životne sredine u prva tri meseca 2014. godine, nakon izmena Zakona o zaštiti životne sredine.

U budžet ovog fonda će se uplaćivati novac od ekoloških taksi, a očekuje se da taj iznos bude više od 2,5 milijardi dinara. Za početak će se Fond za zaštitu životne sredine finansirati od dugovanja javnih preduzeća za ekološke takse. Samo EPS duguje 2,5 milijardi dinara za ekološke takse, dok se ukupna dugovanja za ekološke takse u Srbiji procenjuju na više od 3,5 milijardi dinara, rekla je ministar za Betu.

Novac iz ovog fonda će biti upotrebljavan za finansiranje ekoloških projekata, i to prema unapred utvrđenim kriterijumima, gde će Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine raspisivati javne konkurse i dodeljivati sredstva, čime će se prekinuti praksa prethodnog fonda iz kojeg su bili finansirani CD-ovi i knjige, umesto stvarne zaštite životne sredine

Inače, iz prethodnog Fonda za zaštitu životne sredine država je nasledila dug u iznosu od oko 5,8 milijardi dinara od kojih će jedan deo biti u obveznicama, a drugi deo će biti pokriven iz budžeta Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Početkom 2014. godine će doći i do usklađivanja ekoloških zakona sa direktivama Evropske Unije, između ostalog zakona o zaštiti životne sredine, zakona o upravljanju otpadom, zakona o hemikalijama, zakona o zaštiti prirode. Ove godine posvetiće se pažnja i reciklažnoj industriji u kojoj bi moglo da se zaposli više od 10 hiljada ljudi. Samo 15 firmi koje se bave reciklažom, od postojećih 100, zakonom zadovoljava propisane uslove, izjavila je ministar Zorana Mihajlović Beti i najavila osnivanje malih firmi za reciklažu koje će se baviti ovom delatnošću po principu reciklažnih dvorišta.

S.J.