Fond za zaštitu životne sredine počinje sa radom od septembra 2015. godine

fond septembar 2015 eko.minpolj.gov.rs

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Snežana Bogosavljević Bošković izjavila je da će od septembra 2015. godine biti pokrenut novi fond za finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine. Ona je istakla da su pripremljeni modeli finansiranja zaštite životne sredine, kao i da su Ministarstvo finansija i Vlada Republike Srbije dali svoju podršku ovom projektu.

Prema njenim rečima, pređašnji Fond za zaštitu životne sredine poslovao je netransparentno, a sredstva su trošena nesvrsishodno, a kada je ugašen projekte fonda preuzela su nadležna ministarstva.

Gospođa Snežana Bogosavljević Bošković istakla je i da je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdvojilo sredstva za finansiranje oblasti zaštite životne sredine, kao i da je isplaćen dug reciklažnoj industriji koji je iznosio dve milijarde dinara.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs