Finska dobila najveću svetsku centralu na biogas

finska biogas ecoeficientes.com.br

U Vasi u Finskoj 11. marta 2015. godine otvotrena je najveća centrala na biogas u svetu.

Postrojenje na biogas je instalirano u termocentrali koja je nekada kao energent koristila ugalj. Sada se kao gorivo koristi drvni otpad iz Finske, pa se tako ostvaruju dodatne uštede jer nije potrebno uvoziti energente. Snaga postrojenja iznosi 140MW.

Centralom upravlja kompanija „Vaskiluodon voima“ iz koje je istaknuto da će posao zahvaljujući ovom objektu dobiti preko dve stotine ljudi, kao i da će godišnja dobit biti oko 15 miliona evra. Istaknuto je da će se biomasa pretvarati u gas i koristiti zajedno sa ugljem u proizvodnji energije čime će se godišnja potrošnja uglja samnjiti između 25 do 40 odsto.

Kompanija „Metso“ razvila je ovakvu tehnologiju, a predstavnici ove kompanije izjavili su da polovina uglja može da se zameni biogasom. Osim toga, istakli su i da je ovakvim rešenjem produžen životni vek ovog objekta, ali i povećana zaštita životne sredine.

Sandra Jovićević

foto: ecoeficientes.com.br