Krediti

PROCREDIT BANKA

ProCredit banka je razvojno orijentisana banka koja pruža kompletnu bankarsku uslugu najvišeg kvaliteta stanovništvu i privredi, uz posebno povoljne uslove kreditiranja za ulaganje u unapređenje energetske efikasnosti obnovljivih izvora energije i drugih mera sa pozitivnim uticajem na životnu sredinu. Stručni tim banke, na osnovu metodologije konsultantske kuće IPC iz Frankfurta, vrši preciznu i na tržišnim parametrima zasnovanu analizu očekivanih efekata planiranih investicija. Na taj način, klijenti su u prilici da budu upoznati sa konkretnim ulaganjem – očekivanom uštedom i periodom povraća investicije.

Tehnologije koje ProCredit banka podržava putem kredita za zeleno finansiranje su:

– Energetski efikasne proizvodne mašine;
– Izolacija objekata i stolarija;
– Osvetljenje objekta;
– Sertifikovani energetski efikasni objekti;
– Oprema za grejanje i hlađenje (kotlovi, toplotne pumpe, siѕtemi za klimatizaciju…);
– Opšte tehnologije (elektro-motori, pumpe, frekventni regulatori…);
– Postrojenja na obnovljive izvore energije (solarne i biogasne elektrane, solarni kolektori, kotlovi na biomasu…);
– Električna i „plug-in“ hibridna vozila;
– Energetski efikasna poljoprivredna mehanizacija (kombajni, traktori i oѕtale samohodne mašine);
– Solarne elektrane;
– Biogasna i druga postrojenja na biomasu;
– Organska proizvodnja;
– Upravljanje otpadom i sl;
– Postrojenja za preradu otpadnih voda;
– Neѕtandardne tehnologije (specifične proizvodne linije i sl).

Za svaku kategoriju definisani su kriterijumi kvalifikovanosti, a naš stručni tim banke sprovodi posebne analize sa ciljem da se pronađe najbolji model koji odgovara konkretnom poslu i potrebama klijenta.


CRÉDIT AGRICOLE BANKA

Crédit Agricole Srbija je u saradnji sa nemačkom razvojnom bankom KfW obezbedila 25 miliona evra za razvoj energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije. Preduzetnici, mala i srednja preduzeća, kao i poljoprivredna gazdinstva imaju pravo na 10 odsto bespovratnih sredstava za finansiranje projekata obnovljivih izvora energije (biogasna postrojenja, solarne elektrane), odnosno 5-10 odsto za projekte energetske efikasnosti kojima se ostvaruje ušteda primarne energije ili smanjenje emisije CO2 minimum 20 odsto (kupovina nove opreme, mehanizacije, vozila, kotlovi na biomasu, solarni paneli, rekostrukcija sistema grejanja, zamena osvetljenja, itd.), uz besplatnu pomoć tehničkih konsultanata.


ERSTE BANKA

Erste banka, pored kratkoročnih kredita i dugoročnih kredita namenjenih malim i srednjim preduzećima, poljoprivrednicima i stanovništvu, posvećena je i finansiranju projekata iz održivog razvoja. Erste banka je do sada finansirala projekte obnovljivih izvora energije sa 12.5 miliona eura, a u saradnji sa KfW bankom izdvojeno je 10 miliona evra za finansiranje projekata energetske efikasnosti u privredi i domaćinstvima, kroz kredite sa fiksnom kamatnom stopom i sa dužim rokom otplate. Banka je takođe sprovela studiju prema kojoj je do sada pronađeno preko 100 lokacija pogodnih za izgradnju „zelenih“ elektrana snage do 1 MW, a podržava i podstiče pojedince, uduženja, mala i srednja preduzeća u razvitku inovativne ideje zasnovane na postulatima održivog razvoja i s tim u vezi nedavno je organizovala i konkurs za najbolje „zelene“ ideje.


BANKA SBERBANK

Banka SberBank odobrava kredite za postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije za koju mogu aplicirati novoosnovana preduzeća čiji su osnivači pravna ili fizička lica, radi realizacije kvalitetnog projekta sa realnim i sigurnim prihodima, i firme koje imaju dokazano iskustvo u ovoj oblasti. Učešće klijenta u projektu mora biti minimum 30% od ukupne vrednosti investicije.
Pored toga, SberBank je razvila i dinarske i devizne (EUR) eko kreditne linije za unapređenje energetske efikasnosti i uštedu energije od minimum 20%, koji se finansiraju iz izvora Nemačke razvojne banke KfW.


UNICREDIT BANKA

UniCredit banka ima kreditnu liniju za energetsku efikasnost i ekonomičnost; tačnije u ponudi dinarskog i deviznog (EUR) potrošačkog kredita za fizička lica kreditna linija je namenjena za obezbeđivanje REHAU PVC kvalitetne stolarije u renoviranju stambenog prostora čime se postižu uštede na potrošnji toplotne i električne energije.


KOMERCIJALNA BANKA

Komercijalna banka u saradnji sa fondom „The Green Growth Fund“ (GGF) nudi povoljne kredite za unapređenje energetske efikasnosti; preciznije krediti se odobravaju za ugradnju termalnih solarnih sistema za toplu sanitarnu vodu i projektima koji doprinose samanjenju potrošnje energije i/ili smanjenju emisije CO2 od minimum 20%.


BANKA INTESA

Banca Intesa obezbedila je zajedno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) kreditnu liniju od 10 miliona evra za finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije privatnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i lokalnih samouprava. Posebna pogodnost ove kreditne linije su bespovratna sredstva u visini 5-15% iznosa kredita koje korisnici kredita dobijaju nakon realizacije investicije. Maksimalan rok otplate kredita je 5 godina.
Banca Intesa ima na raspolaganju i kreditnu liniju Nemačke razvojne banke (KFW) od 20 miliona eura za unapređenje energetske efikasnosti, namenjenu kako fizičkim licima tako i malim i srednjim preduzećima. Povoljnosti ove kreditne linije se ogledaju u činjenici da se krediti odobravaju sa povoljnom fiksnom kamatnom stopom na rok otplate do 8 godina.
Banca Intesa, zajedno sa fondom „The Green For Growth Fund“ (GGF), razvila je kreditnu liniju za podršku unapređenja energetske efikasnosti. Dugoročni krediti za energetsku efikasnost razvijeni su sa ciljem da klijentima omoguće ostvarivanje značajne uštede primarne energije i istovremeno da daju aktivni doprinos zaštiti okoline.Mala preduzeća i preduzetnici ukoliko planiraju da ulažu u rekontrukciju poslovnog objekta, od sada imaju mogućnost dobijanja kredita do 5 godina, bez hipoteke za iznos do 10.000 evra.


RAIFFEISEN BANKA

Raiffeisen banka nudi usluge privrednog i investicionog bankarstva, posebnu pažnju poklanja kreditnoj podršci privrednim subjektima i nudi široku bazu kreditnih linija namenjenih različitim privrednim granama, koristeći sredstva iz Evropske Investicione Banke i sredstva za finansiranje energetske efikasnosti iz KfW linije.


ČAČANSKA BANKA

Čačanska banka u saradnji sa razvojnom bankom Nemačke KFW u svoju kreditnu ponudu uvrstila Hit energy kredite za uštedu energije i korišćenje obnovljivih izvora energije. Investiranjem u ovakvu vrstu projekata značajno se može doprineti smanjenu troškova energije, a samim tim i smanjenju ukupnih troškova.


HYPO ALPE-ADRIA BANKA

Hypo Alpe-Adria banka odobrava kredite za projekte unapređenja energetske efikasnosti objekata, koji su namenjeni za izvođenje radova – postavljanje unutrašnje i spoljne izolacije kao i izolacije stolarije, rekonstrukcije grejanja, nabavku opreme – kupovinu novih energetski efikasnih uređaja za zagrevanje prostorija i unapređenje sistema obnovljivih izvora energije – solarne ploče, kotlovi na biomasu, toplotne pumpe.