Finansiranje

Finansiranje projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i održivog razvoja predstavlja aktivnosti koje su u ekspanziji u okviru planova i ponuda finansijskih institucija.

Mnoge domaće banke poput ProCredit banke, Erste banke ili Sber banke imaju razvijene proizvode i kreditne linije za ovu namenu. Međunarodne institucije kao EIB (European Investment Bank), Svetska banka (World bank) ili EBRD (Evropska agencija za obnovu i razvoj) podržavaju lokalne banke kroz fondove koji su usmereni ka zelenoj ekonomiji, cirkularnoj ekonomiji, smanjenju posledica klimatskih promena i prema obnovljivim izvorima energije.

Na našim stranicama, u podrubrikama pronađite više informacija o ovim ponudama i uslovima za korišćenje sredstava. U nadi da će se u skorije vreme razviti i ESCO kompanije na našem tržištu, verujemo da su navedene institucije dobar potencijalni partner u budućim projektima.