Filip Radović: Sektor poljoprivrede i proizvodnje hrane imaju veliki uticaj na klimatske promene

 

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

U gradu Krinjica-Zdruj na jugu Poljske od 4. do 6. septembra održan je već tradicionalni 28. ekonomski forum na kome učestvuje preko 4000 političara, intelektualaca i poslovnih ljudi iz istočne Evrope, ali i sa Zapada, kao i Afrike, Azije i Amerike. Forum se sastojao od preko 200 rasprava o najvažnijim pitanjima i izazovima u ekonomiji i politici, s kojima se Evropa suočava u budućnosti, koje prati preko 500 novinara iz svih zemalja.

Na panelu „Ekološka bezbednost i bezbednost hrane – perspektive i izazovi“ učestvovao je Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine.

Na panelu se govorilo o ekološkoj bezbednosti i bezbednosti hrane, sa posebnim akcentom na proizvodnju i preradu hrane i izazovima u pogledu ekoloških pravila i njihove primene u proizvodnji hrane, kao i o razvoju ovog sektora u budućnosti i mogućnostima za smanjenje siromaštva.

Direktor Agencije Filip Radović istakao je da na sektor poljoprivrede i proizvodnje hrane veliki uticaj imaju klimatske promene, koje uslovljavaju primenu mera prilagođavanja.

– Mere prilagođavanja moraju biti, pre svega, usmerene na poboljšanje fiziološkog stanja biljki u celini kroz đubrenje, navodnjavanje, korišćenje protivgradnih mreža, suzbijanje korova i stalno orezivanje mladica, rekao je Filip Radović i dodao da se mora raditi na razvoju sistema za navodnjavanje, podršci razvoja ekološki prihvatljive poljoprivredne proizvodnje, povećanju energetske efikasnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, ali i unapređenju znanja poljoprivrednika, kao i podsticanju udruživanja poljoprivrednika.

Radović je istakao da smo tokom 2014. godine bili svedoci uticaja klimatskih promena i poplava koje su nastale i prouzrokovale ljudske žrtve, ali i materijalnu štetu u iznosu od preko pet milijardi evra i dodao da se u ovaj sektor mora ulagati i pozvao privrednike da investiraju u Srbiju.

– U poslednjih nekoliko godina Srbije je postala atraktivna i važna zemlja u regionu i privukli smo značajno više stranih ulaganja od svih zemalja Zapadnog Balkana zajedno. To govori o tome da Srbija ima investicioni potencijal i da je otvorena i spremna za strana ulaganja, naglasio je direktor.

Na ovogodišnjem forumu, poznatom i kao „Istočni Davos“, koji se održao pod visokim pokroviteljstvom Parlamenta Republike Poljske, učesnici su bili i veliki broj političara, ministara i predstavnika Vlada, kao i direktora banaka, kompanija.

Forum je značajan događaj na kojem se kroz raspravu te kroz formalne i neformalne susrete kreira povoljna klima za razvoj političke i ekonomske saradnje između istoka i zapada Evropske unije, ali i između Evropske unije i okolnih zemalja.

Milisav Pajević