FERK izdao dozvolu za proizvodnju električne energije za VE Moštre 1

Region | Vetar

Foto: Pixabay

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine izdala je dozvolu za rad za proizvodnju električne energije preduzeću „SUŠA COMMERCE“ Visoko za vetroelektranu „Moštre 1“, naselje Zimča, opština Visoko, predviđene godišnje proizvodnje 1.080 MWh. Vetroelektrana Moštre 1 je prva izgrađena vetroelektrana u Federaciji BiH. Vetroelektrana je podignuta još 2008. godine, a puštena je u rad 2013. godine.

FERK je izdao dozvolu za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „ENERGO SOLAR“, u naselju Risovac, opština Jablanica, predviđene godišnje proizvodnje 25,00 MWh vlasnika Nikole Marića.

Izdate su i tri dozvole za snabdevanje električnom energijom drugog reda i to podnosiocima Vitol-Adriatik iz Sarajeva, G-Petrol Sarajevo i HEP Energija.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević