Federacija Bosne i Hercegovine ima 152 postrojenja na OIE

news-2014-March-solarna_energija_vjetroelektrana_349901346

Direktor Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEiEK) gospodin Hajrudin Bećirović izjavio je za Fenu da će biti implementiran strateški cilj javnog prezentovanja nadležnosti OIEiEK iz plana rada za 2016. godinu.

Kako je istakao, ovo će doprineti učestvovanju operatora u zajedničkim projektima sa drugim organizacijama, a koji se odnose na podizanje svesti javnosti o značaju i upotrebi obnovljivih izvora energije. Osim toga, u planu je i doprinos opšti strateškim prioritetima Federacije Bosne i Hercegovine koji su sadržani u Akcionom planu za korišćenje OIE i efikasne kogeneracije.

Gospodin Bećirović je podsetio da se FBiH obavezala da će do 2020. godine udeo obnovljivih izvora energije iznositi 40 odsto, a da Operator za OIEiEK trenutno ima sklopljene ugovore o otkupu električne energije iz 152 postrojenja.

izvor: eneregtika.ba

Sandra Jovićević