Fabrika „Imlek“ u Padinskoj Skeli primer održivog razvoja

imlek esco.rs

Predstavnici privrednog društva za distribuciju električne energije „Elektrodistribucija Beograd“ nedavno su posetili fabriku za preradu mleka „Imlek“ u Padinskoj Skeli koja proizvodi toplotnu i električnu energiju putem sopstvenog kogenerativnog sistema.

Kogenerativno postrojenje „Green waste“ instalirano je u „Imlekovoj“ fabrici 2011. godine, a kao energent koristi prirodni gas. Njegova snaga iznosi 1,4MW električne energije, a osim električne energije proizvodi i jednu tonu pare na sat, kao i tonu tople vode temperature 90 stepeni Celzijusa. Topla voda se koristi u tehnologiji prerade mleka. Postrojenje je veoma značajno, pre svega zbog toga što omogućava kontinuiranu proizvodnju električne energije, pa ova fabrika nikada ne ostaje bez energije.

Direktor „Elektrodistribucije Beograd“ gospođa Slobodanka Krčedinac izjavila je da je veoma zadovoljna radom „Imlekovog“ kogenerativnog postrojenja, a preporučila je instaliranje ovakvih postrojenja svim privrednicima kojima je električna energija danonoćno neophodna.

Inače, nedavno je ova fabrika povezana na Motorolin sistem daljinskog upravljanja koji omogućava daljinsko upravljanje i merenje potrošnje električne energije.

Sandra Jovićević

foto: esco.rs