EP usvojio nova pravila u oblasti upravljanja otpadom

Svet | Upravljanje otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

Zastupnici u Evropskom parlamentu usvojili su nova EU pravila s pravno obavezujućim ciljevima za recikliranje otpada i smanjenje odlaganja otpada s fiksnim rokovima za države članice.

Zakonodavni paket o cirkularnoj ekonomiji uključuje izmenu direktive o otpadu, direktive o odlagalištima otpada, direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu, direktive o otpadnim vozilima, baterijama i akumulatorima i otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi. Države članice će do 2025. godine morati reciklirati najmanje 55 odsto komunalnog otpada, do 2030. najmanje 60 odsto, a do 2035. godine 65 odsto komunalnog otpada. Hrvatska je dobila mogućnost odgode od pet godina za ispunjavanje navedenih ciljeva jer je među državama članicama koje su 2013. godine reciklirale manje od 20 odsto komunalnog otpada ili odlagale više od 60 odsto na odlagalištima.

Kada je reč o odlaganju otpada na odlagalištima, države članice moraju ispuniti cilj od 10 odsto do 2035. godine, a Hrvatska će taj cilj morati ispuniti do 2040. godine, pod uslovom da smanji nivo odlaganja otpada na 25 odsto do 2025. godine.

izvor: energetika-net.com

Sandra Jovićević