Evropska komisija uvodi indikator pametne spremnosti za EE

Energetska efikasnost | Svet

Photo – illustration: Pixabay

Evropska komisija će predložiti uvođenje indikatora pametne spremnosti (smart readiness), koji bi mogao biti usvojen do kraja 2019. godine, a sada započinje rad na razvoju tog indikatora i metodologije njegovog izračuna.

Cilj uvođenja sertifikata je jačanje svesti vlasnika zgrada o vrednosti elektronske automatizacije i monitoringa, stoga je Evropska komisija naručila studiju koja je tehnička podrška Direktoratu za energiju kako bi se radilo na razvoju ovog indikatora.

Podsticaj za uvođenje indikatora je manjak kvalitetnih informacija o svojstvima zgrada u Evropi, kako bi se ojačali napori za smanjivanjem potrošnje energije u tom sektoru. Uz to, informacije iz sertifikata o energetskoj efikasnosti nisu ujednačene, a ne postoji ni univerzalno prihvaćena definicija šta čini jednu zgradu pametnom. Indikator pametne spremnosti će meriti kapacitete zgrade za primenu ICT rešenja i elektronskih sistema kako bi se optimizovale funkcije i interakcija sa elektroenergetskom mrežom.

izvor: energetika-net.com

Sandra Jovićević